แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
2 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
3 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 18 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
12 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]