แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
3 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 18 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
8 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
9 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
11 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
12 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
13 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]