แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 110 93.22% 7 5.93% 1 0.85% 0 0% 118
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 107 94.69% 5 4.42% 1 0.88% 0 0% 113
3 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 60 83.33% 9 12.5% 3 4.17% 0 0% 72
4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 47 78.33% 11 18.33% 1 1.67% 1 1.67% 60
5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 47 75.81% 6 9.68% 7 11.29% 2 3.23% 62
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 42 65.63% 11 17.19% 9 14.06% 2 3.13% 64
7 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 40 71.43% 12 21.43% 4 7.14% 0 0% 56
8 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 34 72.34% 9 19.15% 1 2.13% 3 6.38% 47
9 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 25 71.43% 7 20% 3 8.57% 0 0% 35
10 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 20 71.43% 5 17.86% 3 10.71% 0 0% 28
11 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 16 64% 4 16% 5 20% 0 0% 25
12 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 16 66.67% 4 16.67% 4 16.67% 0 0% 24
13 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 11 45.83% 7 29.17% 6 25% 0 0% 24
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]