งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ข้างศูนย์ประสานงาน สพม.19 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ข้างศูนย์ประสานงาน สพม.19 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]