งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง มินิเธียเตอร์ 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง มินิเธียเตอร์ 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 ห้องเรียนสีเขียว 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]