งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]