งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 8 พ.ย. 2562 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]