ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 6
7 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 7
8 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 8
9 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 8
10 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 10
11 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.38 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.13 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.66 เงิน 4
5 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.83 เงิน 5
6 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.57 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.71 ทอง 4
5 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.50 ทอง 5
6 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.71 ทอง 6
7 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.57 ทอง 7
8 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.28 ทอง 8
9 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 9
10 ทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.42 เงิน 10
11 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
13 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.71 ทอง 4
5 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.14 ทอง 5
6 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.57 ทอง 6
7 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.50 ทอง 7
8 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 8
9 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.42 เงิน 9
10 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.71 เงิน 10
11 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
13 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
14 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.25 ทอง ชนะเลิศ
2 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
5 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.75 ทอง 4
5 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.50 ทอง 5
6 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.25 ทอง 6
7 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.50 ทอง 7
8 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 8
9 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.25 เงิน 9
10 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.50 เงิน 10
11 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.50 เงิน 11
12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.04 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.14 ทอง 4
5 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.99 ทอง 5
6 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 6
7 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.33 เงิน 4
5 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.25 เงิน 5
6 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.50 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.33 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.60 ทอง 4
5 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 5
6 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.33 ทอง 6
7 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.66 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.20 ทอง 4
5 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.50 ทอง 5
6 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.25 ทอง 6
7 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.20 เงิน 7
8 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.20 เงิน 8
9 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.20 เงิน 8
10 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.80 เงิน 10
11 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.40 เงิน 11
12 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.20 ทองแดง 12
13 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 13
14 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.60 ทองแดง 14
15 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 6
7 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 7
8 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 8
9 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 9
10 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 9
11 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 11
12 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 12
13 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.90 ทอง ชนะเลิศ
2 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.40 ทอง 4
5 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.67 ทอง 5
6 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.50 ทอง 6
7 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.08 ทอง 7
8 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.83 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 4
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 5
6 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 6
7 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 7
8 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 8
9 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 9
10 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 10
11 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 11
12 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 12
13 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 13
14 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 14
15 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 15
16 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.50 เงิน 4
5 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.50 เงิน 5
6 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.50 เงิน 6
7 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.50 เงิน 7
8 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.25 เงิน 8
9 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.92 เงิน 9
10 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.10 เงิน 10
11 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.25 เงิน 11
12 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.67 เงิน 12
13 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.67 ทองแดง 13
14 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 14
15 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.83 ทองแดง 15
16 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.42 ทองแดง 16
17 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.63 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.75 ทอง 4
5 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.75 ทอง 5
6 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.50 ทอง 6
7 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.78 ทอง 7
8 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.72 ทอง 8
9 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.56 เงิน 9
10 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.33 เงิน 10
11 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.75 เงิน 11
12 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.25 เงิน 12
13 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.44 เงิน 13
14 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.89 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 710
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.66 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 39 เข้าร่วม 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35.33 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4
5 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
6 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
7 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
8 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
9 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
10 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
11 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 11
12 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 11
13 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 11
14 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 11
15 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4
5 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 5
6 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 5
7 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 7
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 7
9 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 9
10 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 4
5 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 5
6 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 6
7 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 7
8 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 8
9 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 9
10 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 10
11 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 11
12 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 12
13 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 37 เข้าร่วม 13
14 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36 เข้าร่วม 14
15 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 15
16 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 15
17 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 17
18 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 17
19 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 31 เข้าร่วม 19
20 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 31 เข้าร่วม 19
21 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 21
22 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 29 เข้าร่วม 22
23 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 21 เข้าร่วม 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4
5 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 5
6 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 6
7 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 7
8 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 8
9 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9
10 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 10
11 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 11
12 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 12
13 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 13
14 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 14
15 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 15
16 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 16
17 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 17
18 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 18
19 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 19
20 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 4
5 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน