สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมุกดาหาร มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  มุกดาหาร ได้  108  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ 
อันดับที่ 2  หนองสูงสามัคคีวิทยา ได้  90  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 3  คำสร้อยพิทยาสรรค์ ได้  81  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ดงหลวงวิทยา ได้  66  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ดอนตาลวิทยา ได้  65  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 6  มุกดาวิทยานุกูล ได้  50  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 7  คำชะอีวิทยาคาร ได้  47  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้  45  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ผึ่งแดดวิทยาคาร ได้  44  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 10  คำป่าหลายสรรพวิทย์ ได้  41  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 11  นวมินทราชูทิศอีสาน ได้  37  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 12  คำบกวิทยาคาร ได้  36  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ผาเทิบวิทยา ได้  35  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 14  พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ได้  34  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ดงมอนวิทยาคม ได้  28  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ได้  28  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 17  คำชะอีพิทยาคม ได้  27  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 18  หว้านใหญ่วิทยา ได้  24  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ได้  24  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 20  อุดมวิทย์ ได้  24  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 21  นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ได้  22  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 22  เมืองมุกวิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 23  โชคชัยวิทยา ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 24  โพธิ์ไทรวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 25  แวงใหญ่พิทยาสรรค์ ได้  17  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 26  หนองแวงวิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 27  ดงเย็นวิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ทีโอเอวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 29  เหล่าประชาอุทิศ ได้  9  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 30  กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 31  นาโสกวิทยาคาร ได้  8  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ