สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 45 25 14 84 108 10 2 0 120
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 13 6 38 45 0 0 1 45
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 14 13 14 41 81 19 5 0 105
4 ดงหลวงวิทยา 11 10 13 34 64 12 9 4 85
5 ทีโอเอวิทยา 11 1 2 14 15 3 6 1 24
6 หนองสูงสามัคคีวิทยา 10 16 13 39 83 17 14 1 114
7 ดอนตาลวิทยา 10 11 10 31 57 11 7 1 75
8 คำชะอีวิทยาคาร 9 8 9 26 46 18 10 0 74
9 มุกดาวิทยานุกูล 8 10 11 29 50 24 13 0 87
10 ผึ่งแดดวิทยาคาร 5 7 2 14 44 29 8 3 81
11 นวมินทราชูทิศอีสาน 5 4 5 14 35 17 14 3 66
12 ผาเทิบวิทยา 4 4 2 10 33 20 8 3 61
13 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 4 3 5 12 33 23 5 2 61
14 คำบกวิทยาคาร 4 2 5 11 32 22 8 2 62
15 หว้านใหญ่วิทยา 3 5 1 9 24 12 10 2 46
16 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 3 4 8 15 39 13 12 3 64
17 ดงเย็นวิทยาคม 3 1 4 8 16 12 10 0 38
18 หนองแวงวิทยาคม 2 2 2 6 15 3 4 0 22
19 โชคชัยวิทยา 2 1 1 4 17 5 8 1 30
20 เหล่าประชาอุทิศ 2 0 0 2 9 11 4 0 24
21 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 4 1 6 17 6 5 1 28
22 อุดมวิทย์ 1 3 1 5 22 7 4 2 33
23 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1 1 4 6 22 8 13 4 43
24 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 1 3 5 22 22 9 3 53
25 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 1 1 1 3 9 4 4 2 17
26 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1 0 3 4 20 11 10 2 41
27 ดงมอนวิทยาคม 1 0 2 3 27 11 10 5 48
28 เมืองมุกวิทยาคม 0 5 2 7 22 7 10 3 39
29 คำชะอีพิทยาคม 0 4 2 6 26 13 5 0 44
30 โพธิ์ไทรวิทยา 0 1 0 1 17 8 5 1 30
31 นาโสกวิทยาคาร 0 0 1 1 7 14 10 3 31
รวม 181 160 147 488 1,057 392 242 53 1,691