สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 45 25 14 84 108 10 2 0 120
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 13 6 38 45 0 0 1 45
3 ดอนตาลวิทยา 16 12 11 39 65 11 7 1 83
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 14 13 14 41 81 19 5 0 105
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา 12 19 15 46 90 18 14 1 122
6 ดงหลวงวิทยา 12 11 13 36 66 12 9 4 87
7 ทีโอเอวิทยา 11 1 2 14 15 3 6 1 24
8 คำชะอีวิทยาคาร 9 9 9 27 47 18 10 0 75
9 มุกดาวิทยานุกูล 8 10 11 29 50 24 13 0 87
10 นวมินทราชูทิศอีสาน 6 4 6 16 37 17 14 3 68
11 คำบกวิทยาคาร 6 3 5 14 36 22 8 2 66
12 ผึ่งแดดวิทยาคาร 5 7 2 14 44 29 8 3 81
13 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 5 4 3 12 28 11 10 2 49
14 ผาเทิบวิทยา 5 4 2 11 35 20 8 3 63
15 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 4 5 8 17 41 13 12 3 66
16 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 4 4 5 13 34 23 5 2 62
17 หว้านใหญ่วิทยา 3 5 1 9 24 12 10 2 46
18 หนองแวงวิทยาคม 3 3 2 8 17 3 4 0 24
19 ดงเย็นวิทยาคม 3 1 4 8 16 12 10 0 38
20 โชคชัยวิทยา 3 1 1 5 18 5 8 1 31
21 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 2 2 4 8 24 8 13 4 45
22 เหล่าประชาอุทิศ 2 0 0 2 9 11 4 0 24
23 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 4 2 7 17 7 5 1 29
24 อุดมวิทย์ 1 3 3 7 24 7 4 2 35
25 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 1 3 5 22 22 9 3 53
26 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 1 1 1 3 9 4 4 2 17
27 ดงมอนวิทยาคม 1 0 2 3 28 11 10 5 49
28 นาโสกวิทยาคาร 1 0 1 2 8 14 10 3 32
29 คำชะอีพิทยาคม 0 6 2 8 27 14 6 0 47
30 เมืองมุกวิทยาคม 0 5 2 7 22 7 10 3 39
31 โพธิ์ไทรวิทยา 0 1 0 1 17 8 5 1 30
รวม 203 177 154 534 1,104 395 243 53 1,742