สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 108 10 2 0 120
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา 90 18 14 1 122
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 81 19 5 0 105
4 ดงหลวงวิทยา 66 12 9 4 87
5 ดอนตาลวิทยา 65 11 7 1 83
6 มุกดาวิทยานุกูล 50 24 13 0 87
7 คำชะอีวิทยาคาร 47 18 10 0 75
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 45 0 0 1 45
9 ผึ่งแดดวิทยาคาร 44 29 8 3 81
10 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 41 13 12 3 66
11 นวมินทราชูทิศอีสาน 37 17 14 3 68
12 คำบกวิทยาคาร 36 22 8 2 66
13 ผาเทิบวิทยา 35 20 8 3 63
14 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 34 23 5 2 62
15 ดงมอนวิทยาคม 28 11 10 5 49
16 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 28 11 10 2 49
17 คำชะอีพิทยาคม 27 14 6 0 47
18 หว้านใหญ่วิทยา 24 12 10 2 46
19 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 24 8 13 4 45
20 อุดมวิทย์ 24 7 4 2 35
21 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 22 22 9 3 53
22 เมืองมุกวิทยาคม 22 7 10 3 39
23 โชคชัยวิทยา 18 5 8 1 31
24 โพธิ์ไทรวิทยา 17 8 5 1 30
25 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 17 7 5 1 29
26 หนองแวงวิทยาคม 17 3 4 0 24
27 ดงเย็นวิทยาคม 16 12 10 0 38
28 ทีโอเอวิทยา 15 3 6 1 24
29 เหล่าประชาอุทิศ 9 11 4 0 24
30 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 9 4 4 2 17
31 นาโสกวิทยาคาร 8 14 10 3 32
รวม 1,104 395 243 53 1,742