สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 26 45 39
2 002 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 48 87 62
3 003 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 79 182 127
4 004 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 70 107 93
5 005 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 70 133 103
6 006 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 109 253 170
7 007 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 51 111 77
8 009 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 57 106 82
9 011 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 96 222 155
10 010 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 48 78 63
11 012 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 85 186 128
12 014 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 71 158 113
13 015 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 57 109 75
14 016 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 37 56 49
15 017 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 71 152 111
16 018 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 92 194 145
17 019 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 65 99 75
18 021 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 92 213 134
19 022 โรงเรียนมุกดาหาร 121 366 204
20 024 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 53 93 77
21 025 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 51 97 70
22 028 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 124 288 200
23 027 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 27 50 34
24 029 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 50 106 83
25 031 โรงเรียนอุดมวิทย์ 41 89 59
26 023 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 42 82 60
27 030 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 27 49 38
28 026 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 34 70 50
29 008 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 34 52 42
30 020 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 33 61 38
31 013 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 25 49 32
รวม 1886 3943 2788
6731

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]