แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมุกดาหาร 121 108 90% 10 8.33% 2 1.67% 0 0% 120
2 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 124 90 73.17% 18 14.63% 14 11.38% 1 0.81% 123
3 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 109 81 77.14% 19 18.1% 5 4.76% 0 0% 105
4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 96 66 72.53% 12 13.19% 9 9.89% 4 4.4% 91
5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 85 65 77.38% 11 13.1% 7 8.33% 1 1.19% 84
6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 92 50 57.47% 24 27.59% 13 14.94% 0 0% 87
7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 79 47 62.67% 18 24% 10 13.33% 0 0% 75
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 51 45 97.83% 0 0% 0 0% 1 2.17% 46
9 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 92 44 52.38% 29 34.52% 8 9.52% 3 3.57% 84
10 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 70 41 59.42% 13 18.84% 12 17.39% 3 4.35% 69
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 71 37 52.11% 17 23.94% 14 19.72% 3 4.23% 71
12 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 70 36 52.94% 22 32.35% 8 11.76% 2 2.94% 68
13 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 71 35 53.03% 20 30.3% 8 12.12% 3 4.55% 66
14 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 65 34 53.13% 23 35.94% 5 7.81% 2 3.13% 64
15 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 57 28 51.85% 11 20.37% 10 18.52% 5 9.26% 54
16 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 53 28 54.9% 11 21.57% 10 19.61% 2 3.92% 51
17 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 48 27 57.45% 14 29.79% 6 12.77% 0 0% 47
18 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 50 24 50% 12 25% 10 20.83% 2 4.17% 48
19 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 51 24 48.98% 8 16.33% 13 26.53% 4 8.16% 49
20 โรงเรียนอุดมวิทย์ 41 24 64.86% 7 18.92% 4 10.81% 2 5.41% 37
21 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 57 22 39.29% 22 39.29% 9 16.07% 3 5.36% 56
22 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 42 22 52.38% 7 16.67% 10 23.81% 3 7.14% 42
23 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 34 18 56.25% 5 15.63% 8 25% 1 3.13% 32
24 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 33 17 54.84% 8 25.81% 5 16.13% 1 3.23% 31
25 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 34 17 56.67% 7 23.33% 5 16.67% 1 3.33% 30
26 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 27 17 70.83% 3 12.5% 4 16.67% 0 0% 24
27 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 48 16 42.11% 12 31.58% 10 26.32% 0 0% 38
28 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 25 15 60% 3 12% 6 24% 1 4% 25
29 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 27 9 37.5% 11 45.83% 4 16.67% 0 0% 24
30 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 26 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 37 8 22.86% 14 40% 10 28.57% 3 8.57% 35
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]