งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารรวมใจ(โดมกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร) 14 ก.ย. 2562 ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารรวมใจ(โดมกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร) 14 ก.ย. 2562 ๑๐.๓๐ เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม แข่งขันต่อกิจกรรมแอโรบิก
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารรวมใจ(โดมกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร) 14 ก.ย. 2562 ๑๑.๐๐ เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม แข่งขันต่อกิจกรรมคีตะมวยไทย
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
-
-
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ตึก ๔ ชั้น ๓ ห้อง ๑ 13 ก.ย. 2562 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ กรรมการ ลงเวลา ที่ห้อง ๔๓๓ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งข้อสอบตามเกณฑ์ ที่ห้อง ๔๓๓ ไม่เกินเวลา ๐๙.๐๐น.
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ตึก ๔ ชั้น ๓ ห้อง ๒ 13 ก.ย. 2562 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ กรรมการ ลงเวลา ที่ห้อง ๔๓๓ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งข้อสอบตามเกณฑ์ ที่ห้อง ๔๓๓ ไม่เกินเวลา ๐๙.๐๐น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]