งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง หน้าห้องแนะแนว 13 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง หน้าห้องแนะแนว 13 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมมโนรมย์ 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมมโนรมย์ 13 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องจริยธรรม 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องจริยธรรม 13 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]