งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2562 13.00-15.00 รายงานตัว ห้อง 121
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2562 13.00-15.00 รายงานตัว ห้อง 121
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 13 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 14 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 13 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 14 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 14 ก.ย. 2562 9.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 13 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 13 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 13 ก.ย. 2562 13.00-14.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 13 ก.ย. 2562 13.00-14.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 13 ก.ย. 2562 9.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]