งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 เก็บตัว 536 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00 เก็บตัว ห้อ ง536
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 เก็บตัว 536 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00 เก็บตัว ห้อ ง536
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 13 ก.ย. 2562 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]