งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สนามแข่งขัน กิจกรรม ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ โทรศัพท์
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วิทยาศาสตร์ นางศิริพร วรรณหอม ๐๘๑๕๔๔๙๗๕๐
  เครื่องบินน้อย นางศิริพร วรรณหอม ๐๘๑๕๔๔๙๗๕๐
  ศิลปะ-ดนตรี นายวิทยา ศรีชาติ ๐๘๙๒๗๕๒๒๔๔
  ศิลปะ-นาฏศิลป์ นางนฤมล ธรรมประชา ๐๘๙๔๑๗๙๗๕๕
  คอมพิวเตอร์ นายวิญญู อุตระ ๐๘๙๙๓๗๘๘๑๙
  ศิลปวัฒนธรรม นายสุรปรีชา บุญแสนยศ ๐๙๘๑๐๑๖๑๐๑
อนุกูลนารี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางลัดดา จงนุเคราะห์ ๐๘๙๑๘๖๕๑๕๕
  ภาษาต่างประเทศ ว่าที่พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ๐๘๑๖๗๐๑๓๒๖
เมืองกาฬสินธุ์ ภาษาไทย น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ๐๖๒๑๙๕๙๘๙๑
  คณิตศาสตร์ น.ส.วราภรณ์ บุ่งวิเศษ ๐๘๙๒๒๓๘๗๒๐
  สุขศึกษา นายสิทธิพร ประทีปทอง ๐๘๒๘๗๔๕๖๑๙
กมลาไสย ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นายวิทยา ศรีชาติ ๐๘๙๒๗๕๒๒๔๔
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสิทธิพร ประทีปทอง ๐๘๒๘๗๔๕๖๑๙
ร่องคำ หุ่นยนต์ นายวิญญู อุตระ ๐๘๙๙๓๗๘๘๑๙
ยางตลาดวิทยาคาร การงานอาชีพ นายสุรปรีชา บุญแสนยศ ๐๙๘๑๐๑๖๑๐๑
  เรียนรวม-ภาษาไทย น.ส.รัศมี ภูกันดาน ๐๘๔๗๗๙๕๔๔๙
  เรียนรวม-ศิลปะ น.ส.รัศมี ภูกันดาน ๐๘๔๗๗๙๕๔๔๙
  เรียนรวม-การงานอาชีพ น.ส.รัศมี ภูกันดาน ๐๘๔๗๗๙๕๔๔๙
ขณะนี้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียน ครู ได้แล้วครับ  ถ้าหาก ชื่อ-นามสกุล ผิดพลาดโปรดแจ้งแอดมินระบบเพื่อปรับให้ถูกต้องต่อไป

                                                                             (นายวิญญู อุตระ)
                                                                                ศึกษานิเทศก์ 
                                                                            โทร. 0899378819
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11:44 น.
กําหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

>>> ดาวน์โหลด
วันอาทิตย์ ที่ 06 ตุลาคม 2562 เวลา 22:20 น.
DOC5 เอกสารเปลี่ยนแปลงนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการ ให้ผู้บริหารลงนามรับรอง
โรงเรียนสามารถเข้าระบบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
>>>>>>ดาวน์โหลด DOC5
วันศุกร์ ที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 12:15 น.

เชิญประธาน กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ประจําสนามแข่งขันเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดําเนินงานจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา อาคาร ๕ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

หนังสือเชิญคำสั่ง

วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 17:31 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ แจ้งเลื่อนการสมัครคณะกรรมการเพื่อตัดสินและสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เลื่อนเป็นบัดนี้ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์
โซน ๑ https://esan69.sillapa.net/sm-ksn1/
โซน ๒ https://esan69.sillapa.net/sm-ksn2/
โซน ๓ https://esan69.sillapa.net/sm-ksn3/
วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 16:13 น.
ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
- เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผล  ณ ห้องเสียงพิณ
- เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  ณ ห้องโปงลาง
วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 16:03 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,102
จำนวนนักเรียน 2,421
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,684
จำนวนกรรมการ 1,089
ครู+นักเรียน 4,105
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,194
ประกาศผลแล้ว 200/200 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 31
สัปดาห์นี้ 156
สัปดาห์ที่แล้ว 247
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 962
ปีนี้ 6,679
ทั้งหมด 135,164