สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เมืองพลพิทยาคม 43 31 20 94
2 พล 26 21 17 64
3 หนองสองห้องวิทยา 23 17 13 53
4 อมตวิทยา 17 17 8 42
5 แวงใหญ่วิทยาคม 17 11 9 37
6 ท่านางแนววิทยายน 17 10 15 42
7 แวงน้อยศึกษา 10 9 4 23
8 เบญจมิตรวิทยา 9 5 3 17
9 โนนศิลาวิทยาคม 8 8 14 30
10 ศรีหนองกาววิทยา 6 13 8 27
11 สันติพัฒนกิจวิทยา 5 1 0 6
12 ก้านเหลืองวิทยาคม 4 6 7 17
13 ไตรคามวิทยา 4 4 3 11
14 พลพัฒนศึกษา 1 2 2 5
15 กระแสพัฒนา 1 0 0 1
16 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 4 4 8
17 โนนข่าวิทยา 0 2 4 6
18 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 1 0 1
รวม 191 162 131 484

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]