สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เมืองพลพิทยาคม ได้  104  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พล ได้  81  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 3  หนองสองห้องวิทยา ได้  70  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 91 เหรียญ 
อันดับที่ 4  อมตวิทยา ได้  64  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ท่านางแนววิทยายน ได้  59  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 6  แวงใหญ่วิทยาคม ได้  56  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 7  โนนศิลาวิทยาคม ได้  43  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีหนองกาววิทยา ได้  39  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ก้านเหลืองวิทยาคม ได้  34  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 10  แวงน้อยศึกษา ได้  27  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ไตรคามวิทยา ได้  26  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สันติพัฒนกิจวิทยา ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เบญจมิตรวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 14  โนนข่าวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 15  โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ได้  15  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 16  พลพัฒนศึกษา ได้  13  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โนนสะอาดวิทยาคาร ได้  9  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 18  กระแสพัฒนา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ