สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 124 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 65 142 99
2 039 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 83 159 116
3 073 โรงเรียนพล 112 283 177
4 074 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 31 61 52
5 105 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 58 81 73
6 106 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 31 58 48
7 117 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 94 203 142
8 064 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 33 57 45
9 101 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 65 221 111
10 102 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 84 162 118
11 051 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 30 63 42
12 053 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 74 163 107
13 054 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 39 58 46
14 111 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 39 72 56
15 038 โรงเรียนไตรคามวิทยา 46 72 60
16 001 โรงเรียนกระแสพัฒนา 1 2 1
17 120 โรงเรียนอมตวิทยา 90 211 143
18 090 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 120 284 183
รวม 1095 2352 1619
3971

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]