แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 120 104 87.39% 13 10.92% 1 0.84% 1 0.84% 119
2 โรงเรียนพล 112 81 72.97% 22 19.82% 7 6.31% 1 0.9% 111
3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 94 70 75.27% 15 16.13% 6 6.45% 2 2.15% 93
4 โรงเรียนอมตวิทยา 90 64 73.56% 15 17.24% 5 5.75% 3 3.45% 87
5 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 83 59 71.95% 13 15.85% 5 6.1% 5 6.1% 82
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 84 56 68.29% 18 21.95% 4 4.88% 4 4.88% 82
7 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 74 43 60.56% 16 22.54% 8 11.27% 4 5.63% 71
8 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 58 39 69.64% 7 12.5% 7 12.5% 3 5.36% 56
9 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 65 34 55.74% 18 29.51% 5 8.2% 4 6.56% 61
10 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 65 27 45.76% 20 33.9% 7 11.86% 5 8.47% 59
11 โรงเรียนไตรคามวิทยา 46 26 59.09% 10 22.73% 4 9.09% 4 9.09% 44
12 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 31 18 64.29% 5 17.86% 2 7.14% 3 10.71% 28
13 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 33 17 54.84% 9 29.03% 3 9.68% 2 6.45% 31
14 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 30 15 51.72% 10 34.48% 3 10.34% 1 3.45% 29
15 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 39 15 44.12% 5 14.71% 9 26.47% 5 14.71% 34
16 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 31 13 44.83% 11 37.93% 3 10.34% 2 6.9% 29
17 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 39 9 26.47% 13 38.24% 8 23.53% 4 11.76% 34
18 โรงเรียนกระแสพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]