งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 210,213 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 210,213 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562,นำเสนอตามลำดับการลงทะเบียน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 214 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ส่งรูปเล่ม 29 สิงหาคม 2562, เรียงลำดับการนำเสนอโดยจับฉลากในวันที่ 4 กันยายน 2562
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ส่งเล่มภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 จำนวน 6 เล่ม ที่เลขาร.ร.พล
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ส่งเล่มภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 เล่ม ที่เลขาร.ร.พล
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล ลานวัยใส ชั้น 1 ห้อง ลานวัยใส 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล ลานวัยใส ชั้น 1 ห้อง ลานวัยใส 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จำนวน 7 เล่ม เรียงลำดับการนำเสนอโดยการจับฉลาก เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที (รวมตอบคำถาม)
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จำนวน 7 เล่ม เรียงลำดับการนำเสนอโดยการจับฉลาก เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที (รวมตอบคำถาม)
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 เทศบาลเมืองเมืองพล สนามฟุตบอล เทศบาลเมืองเมืองพล 4 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]