งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-09.40
-
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 5 - 7
09.40-10.00
-
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 8 - 12
10.00-10.50
-
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 13 - 14
10.50-11.10
-
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 15 - 19
11.10-12.00
-
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 20 - 23
13.00-13.40
-
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 24 - 28
13.40-14.30
-
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 29 - 30
14.30-14.50
-
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุม 4 ก.ย. 2562 14.50-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]