งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00 เก็บตัวห้อง 623
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00 เก็บตัวห้อง 634
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]