งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ คณะผู้บริหารและคณะครู ตอบแบบประเมินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 3 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพลและโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScumG45gAfztk-LU3bL8AzdX19BLwDCzemE_5mMamwFcJ6tAA/viewform
รายการประติมากรรมลอยตัว ขนาด 25"X25"
ม.1-ม.3 หัวข้อ "สัตว์ป่าของไทย"
ม.4-ม.6 หัวข้อ "โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9"
รายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ม.1-ม.3 หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างชาติ"
ม.4-ม.6 หัวข้อ "Thailand 4.0"
รายการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ม.1-ม.3 หัวข้อ "ท่องเที่ยวไทย" ขนาด 25"X22"
รายการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 หัวข้อ "การละเล่นไทย" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ "วิถีไทย"
รายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม.1-ม.3 หัวข้อ "ท้องถิ่นของเรา" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ "ประเพณีไทย"
รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3 หัวข้อ "ในหลวง ร.10" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ "สีสันแห่งจินตนาการ"
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ม.1-ม.3 หัวข้อ "เทคโนโลยีกับสังคมไทย" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ " Thailand 4.0"
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12:56 น.
เรียนแจ้ง กรรมการตัดสินทุกกิจกรรม
เชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน เข้าประชุมพร้อมกัน
ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพล
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 20:22 น.
1. Username และ Password ในการลงทะเบียนแข่งขันให้โรงเรียนใช้รหัสเดิม
2. ระบบเปิดให้ลงทะเบียนแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2562
3. หากโรงเรียนของท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อ ครูนฤมล ขุนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0875682613
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20:12 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 18
จำนวนทีม 1,095
จำนวนนักเรียน 2,352
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,619
จำนวนกรรมการ 879
ครู+นักเรียน 3,971
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,850
ประกาศผลแล้ว 191/240 (79.58%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 85
สัปดาห์ที่แล้ว 154
เดือนนี้ 301
เดือนที่แล้ว 371
ปีนี้ 301
ทั้งหมด 131,340