งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

heartกราบขอบพระคุณ heart
คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และคณะทำงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ กลุ่ม ๑  ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๖๒ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 yesheart
 
ขอความอนุเคราะห์ คณะผู้บริหารและคณะครู
ตอบแบบประเมินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562
 


https://is.gd/QHmgSO
@@ Click!!! แผนผังสนามแข่งขัน @@
**  **
การแข่งขันอาขยานทำนองเสนาะ ...บทอาขยานที่จะใช้ในการแข่งขัน
 ระดับ ม.1 - ม.3 
อาขยานบทหลัก 
➢ บทพากย์เอราวัณ                              ➢ นิราศภูเขาทอง 
➢ โคลงโลกนิติ                                    ➢ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 
➢ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา     
 ❖
อาขยานบทรอง 
➢ บุพการี                                           ➢ วัฒนธรรม 
➢ พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร             ➢ อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 

➢ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
ระดับ ม.4 - ม.6 
อาขยานบทหลัก 
➢ นมัสการอาจาริยคุณ                           ➢ อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
➢ มหาเวสสันดาดก กัณฑ์มัทรี                 ➢ ลิลิตตะเลงพ่าย 
➢ กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน 
 ❖
อาขยานบทรอง 
➢ สวรรค์ชั้นกวี                                     ➢ นิราศนรินทร์ 
➢ มงคลสูตรคำฉันท์                              ➢ สามัคคีเภทคำฉันท์ 
➢ ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง


# รายการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้แต่ละโรงเรียนนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยในวันแข่งขัน
 
# การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกประเภทและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ให้ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน 7 เล่ม ในวันแข่งขันวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์ สนามแข่งขัน
 
# สำหรับการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกประเภทและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะวางแผงโครงงานมาเอง จะเตรียมเฉพาะจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าให้เท่านั้น
 

# นักบินน้อย สพฐ. ให้เตรียมอุปกรณ์มาดังนี้
          - รูปภาพตัวอย่างเครื่องบินจริง ที่ใช้เป็นแบบจำลอง(Model) กระดาษ A4  1 แผ่น
          - แบบแผนเครื่องบินระบุสัดส่วน                                                1 แผ่น
          - ภาพ 3 view ของเครื่องบินตัวอย่าง                                         1 แผ่น
          - อุปกรณ์สร้างเครื่องบินเตรียมมาเอง


# TOPIC การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
 
# หัวข้อการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 

# คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

กิจกรรมสภานักเรียน
การลงทะเบียนแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน สามารถลงทะเบียนได้ถึงเวลา 09.00 น. หากโรงเรียนใดมา
หลังจาก 09.00 น. ทุกๆ 5 นาที จะถูกหัก 1 คะแนน

การแก้ไขข้อมูล
1) โรงเรียน Log In เข้าระบบโดย User และ Pass ของโรงเรียน
2) เลือกเมนู แก้ไข + เปลี่ยนตัว
3) เลือกรายการแข่งขันที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยน 
4)  แนบเอกสารหลักฐานแนบ ให้ท่านบันทึกเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว โดยมี หลักฐานดังนี้
         * หนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
         * สำเนาบัตร นักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 
** แบบฟอร์มเอกสารเอกสารแก้ไข + เปลี่ยนตัว **
- เอกสารการแก้ไข-เปลี่ยนตัว DOC5 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
- หนังสือขอเปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อแก้ไข ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสินสำหรับโรงเรียนสังกัด สพม. ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 06:50 น.
**ประกาศแจ้งให้ทราบ**
การจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 69 จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 1
 หากโรงเรียนของท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบดังนี้
1. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081 717 7366 ศึกษานิเทศ สพม 25.
2. นายอนุสรณ์  ปินใจยศ โทร.  087 227 6006 โรงเรียนขามแก่นนคร
3. นายบรรยงค์เวทย์  ศิริสาร โทร. 096 979 9645 โรงเรียนนครขอนแก่น

 
ข้อมูลการประสานงานของแต่ละสนามแข่งขัน
##สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร##
ท่านรองผู้อำนวยการ นพดล สิงหศรี 093-5380326
คุณครูอารมย์ มินา 080-3195058

 
##สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร##
ท่านรองผู้อำนวยการ พงษ์พิทักษ์  ศิลปาษา  081 799 4422
คุณครูนิธิดา  เบ้าศรี  089 576 4318

 
##สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น##
ท่านรองผู้อำนวยการ ดารุณี  งอสอน  093 324 1704
คุณครู ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน  080 499 9785

คุณครูอัครเดช  สมานฉันท์  095 190 0810
คุณครูยุทธนา  วงศ์ษา  083 353 4890

 
##สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)##
คุณครูเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง 094 356 9994 
คุณครูนารี วานิช  085 460 9177
คุณครูธันยพร แบนอภัย 098 286 7269
 
##สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน##
ท่านรองผู้อำนวยการ อดุลย์เดช  ฐานะ  084 393 9923
คุณครู ปิยนารถ  สุริยหาร  086 858 7005
คุณครู เฉลิมชัย  พันธุรักษ์  098 105 7768

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,522
จำนวนนักเรียน 3,244
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,181
จำนวนกรรมการ 960
ครู+นักเรียน 5,425
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,385
ประกาศผลแล้ว 206/218 (94.50%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 58
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 122
สัปดาห์ที่แล้ว 344
เดือนนี้ 245
เดือนที่แล้ว 1,605
ปีนี้ 12,350
ทั้งหมด 198,374