ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 9  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
30 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
31 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน