ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60.33 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน