ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.30 เงิน 18  
20 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน