ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.30 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 61.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 53.30 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52.30 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 51.60 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50.60 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 47.60 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 46.30 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 40.60 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน