ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.80 เงิน 8  
10 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน