ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 22  
25 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 57 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57 เข้าร่วม 50  
55 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 50  
56 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 55 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
60 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน