ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 088
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.66 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.16 ทอง 18  
19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.33 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน