ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 58.33 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 54.33 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน