ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.66 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.66 เงิน 33  
34 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน