ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน