ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.20 ทอง 8  
11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 22  
24 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 25  
28 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 25  
29 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 25  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 25  
31 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 25  
32 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 25  
33 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 25  
34 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 25  
35 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 25  
36 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 25  
37 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 25  
38 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 25  
39 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 25  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 40  
42 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 40  
43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 43  
44 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 43  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 43  
46 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 43  
47 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 43  
49 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 43  
50 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 43  
51 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 43  
52 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 43  
53 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 43  
54 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 43  
55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 43  
56 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 43  
57 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 43  
58 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 43  
59 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 43  
60 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 43  
61 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน