ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 083
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน