ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 082
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน