ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 13  
17 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 13  
18 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 13  
19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 24  
28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 28  
32 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 32  
35 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 32  
36 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 32  
37 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 40  
42 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 40  
43 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 40  
44 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 44  
46 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 44  
47 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 47  
48 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 47  
49 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน