ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 798
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96.86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.43 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.43 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.21 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.71 ทอง 8  
9 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.64 ทอง 9  
10 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.57 ทอง 10  
11 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.43 ทอง 11  
12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.36 ทอง 12  
13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.93 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.57 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.57 ทอง 14  
16 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.43 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.29 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.14 ทอง 18  
19 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.64 ทอง 21  
22 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.29 ทอง 23  
24 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.14 ทอง 24  
25 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.57 ทอง 25  
26 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.43 ทอง 26  
27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.21 ทอง 27  
28 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.21 ทอง 27  
29 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.71 ทอง 30  
31 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.71 ทอง 30  
32 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.64 ทอง 32  
33 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.36 ทอง 33  
34 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.14 ทอง 34  
35 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.07 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 36  
37 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.93 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 40  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.71 ทอง 42  
43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.64 ทอง 43  
44 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.36 ทอง 44  
45 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.57 ทอง 45  
46 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.71 ทอง 48  
49 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.57 ทอง 49  
50 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.43 ทอง 50  
51 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.57 ทอง 51  
52 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.36 ทอง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน