ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 797
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95.74 ทอง 5  
6 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.14 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.29 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.14 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.36 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.08 ทอง 12  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.16 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.76 ทอง 18  
19 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.51 ทอง 21  
22 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.55 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.41 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.70 ทอง 31  
32 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.56 ทอง 33  
34 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.96 ทอง 38  
39 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.86 ทอง 39  
40 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.84 ทอง 40  
41 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.64 ทอง 42  
43 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
46 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
47 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน