ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.18 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.12 ทอง 13  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.64 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.38 ทอง 18  
19 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.26 ทอง 19  
20 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.15 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.74 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.68 ทอง 24  
25 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.64 ทอง 25  
26 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.42 ทอง 26  
27 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.34 ทอง 27  
28 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.22 ทอง 28  
29 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.74 ทอง 29  
30 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.36 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.34 ทอง 33  
34 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.32 ทอง 34  
35 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.92 ทอง 35  
36 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.82 ทอง 36  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.65 ทอง 37  
38 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.90 เงิน 40  
41 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.72 เงิน 41  
42 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.70 เงิน 42  
43 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.06 เงิน 43  
44 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.96 เงิน 45  
46 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.84 เงิน 46  
47 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.46 เงิน 47  
48 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน