ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.10 ทอง 4  
6 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.90 ทอง 24  
25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.60 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนสมเด็จ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 46  
47 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน