ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 26  
28 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 32  
33 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.20 ทอง 48  
50 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน