ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.87 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.38 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.15 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.59 ทอง 9  
10 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.15 ทอง 10  
11 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.15 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.96 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.55 ทอง 18  
19 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.43 ทอง 20  
21 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.38 ทอง 21  
22 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.65 ทอง 24  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.45 ทอง 25  
26 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.35 ทอง 26  
27 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.32 ทอง 27  
28 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.28 ทอง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.15 ทอง 30  
31 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.90 ทอง 31  
32 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.84 ทอง 32  
33 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.58 ทอง 34  
35 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.55 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.35 ทอง 37  
38 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.10 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.63 ทอง 40  
41 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.55 ทอง 41  
42 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.95 ทอง 44  
45 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.91 ทอง 45  
46 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.10 ทอง 47  
48 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.10 ทอง 48  
49 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.80 เงิน 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน