ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.06 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.68 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.68 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.55 ทอง 10  
11 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.45 ทอง 12  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.47 ทอง 15  
16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.68 ทอง 17  
18 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.61 ทอง 18  
19 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.15 ทอง 19  
20 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.14 ทอง 20  
21 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.83 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.28 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.96 ทอง 25  
26 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.96 ทอง 25  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.78 ทอง 27  
28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.68 ทอง 28  
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.45 ทอง 30  
31 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.22 ทอง 31  
32 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.79 ทอง 32  
33 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.23 ทอง 34  
35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.14 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.08 ทอง 36  
37 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.93 ทอง 37  
38 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.69 ทอง 38  
39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.65 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.38 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.13 ทอง 41  
42 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.03 ทอง 42  
43 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.70 ทอง 43  
44 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.56 ทอง 44  
45 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.25 ทอง 45  
46 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.62 ทอง 47  
48 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.70 ทอง 49  
50 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.13 เงิน 50  
51 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.90 เงิน 51  
52 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.67 เงิน 53  
54 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
55 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
56 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน