ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 9  
12 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 17  
19 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 17  
20 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 25  
26 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.20 ทอง 29  
32 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 32  
33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.20 ทอง 36  
39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 39  
40 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.60 ทอง 40  
43 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 45  
46 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.80 ทอง 46  
48 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.80 ทอง 46  
49 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.60 ทอง 52  
54 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.20 ทอง 55  
57 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน